Termosifonik Paket Sistemler – VOLHTER COMPACT Serisi

volter compact solar enerji sıcak su sistemi

SOLİMPEKS

VOLHTER COMPACT Serisi – Termosifonik Sistem

Solimpeks Volther güneş enerjisinden sıcak su üretim amaçlı ürettiği paket bir sistemdir. Güneş enerjisinden elektrik üreterek elde edilen enerji bir kontrol panelinden sıcak su boylerinin içindeki rezistansa gönderilir. Rezistans standart olarak 2 kW ile  3 kW arasında enerji üretecek şekilde sıcak suyu ısıtır.

Modelleri İncele

Suyu Isıtırken Elektrik Üretin

Fotovoltaik (PV), güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir. Silikon gibi bazı materyaller güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine çevirmek gibi bir özelliğe sahiptir. Buna fotovoltaik etki denir.

Fotovoltaik güneş hücreleri, üzerine güneş ışığı düştüğünde güneş enerjisini doğrudan DC elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerden oluşan sistemlerdir. Güneş pilleri fotonları(güneş ışınlarının bileşenleri) soğurarak, onların enerjisini elektrik moleküllere(elektron) çevirir. Bu moleküller hücrelerin ön ve arka kısımlarında toplanır.

Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel yada seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri yada paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan megaWatt’lara kadar sistem oluşturulur.

PV modüllerinden elde edilen enerji akü ve pillerde olduğu gibi doğru akımdır(DC).Bu nedenle üretim tesislerinde ve evlerde  kullanabilmek için inverter(çevirici) yardımıyla alternatif akıma (DC) dönüştürülmeleri gerekmektedir.

güneş kollektörü termosifonik sistem solar enerji paneli

Ürettiğimiz hibrit sistemler; düz zemine, her türlü çatının üzerine ya da çatıya entegre edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Almanya ve İtalya’da test edilen ürünlerimiz EN 12975 ve Solar Keymark normlarına göre performans ve dayanıklılık testlerine tabi tutulmaktadır. Ve her bir güneş kollektörü iki kez test edildikten sonra paketleme işlemi gerçekleştirilir.

solar panel solar thermal collector

Buharlaşmayı Önleyen Bir Sistemdir

Donmayı Önleyen Bir Sistemdir

Kolay Ve Sorunsuz Montaj Yapılır

Uzun Yıllar Sorunsuz Kullanılır

Yüksek Enerji Tasarrufludur

Üretilen Sıcak Su Hijyeniktir

Az Bakım Gerektirir

İnternet Erişimi İle Uzaktan Kontrol Edilebilir

Son Derece Güvenilir, Emniyetli Bir Sistemdir

solar termal panel solar thermal collector

Solimpeks Volther

Güneş enerjisinden sıcak su üretim amaçlı ürettiği paket bir sistemdir. Güneş enerjisinden elektrik üreterek elde edilen enerji bir kontrol panelinden sıcak su boylerinin içindeki rezistansa gönderilir. Rezistans standart olarak 2 kW ile 3 kW arasında enerji üretecek şekilde sıcak suyu ısıtır.

Instagram DM